Цени

Голяма къща - 660 лв. /8 + 2/

Малка къща 1 - 330лв. /4+ 1/

Малка къща 2 - 300 лв. /4+ 1/